تبلیغات


آخرین پست ...

انقدر دارم به همه چی فکر میکنم

احساس میکنم افتادم توی یه سیاه چاله ای که دورش فقط کلمه و حرفن...

انقدر دارم به همه چی فکر میکنم

انگار واقعنی یه نفر رگ های مغزمو گرفته و داره از دو طرف می کشدشون...

انقدر دارم به همه چی فکر میکنم

که انگار همین  الان مغزم از هم میپاشه رو در و دیوار گچی اتاق

و آدم های توی مغزم میان بیرون و میگن دست از سرمون بردار!

انقدر دارم به همه چی فکر میکنم

که شبا دیوونه میشم

میزنه به سرم

بلند میشم پنجره رو باز میکنم

و زل میزنم به کوچه خالی

.

.

.

+ خوش بختانه قبول کرد بعد کنکورم از این تهران لعنتی برم!

   برای چند ماه

   یا برای چند سال موقت

   بالاخره مهم اینه که میرم !

+ این بهترین اتفاقیه که میتونم توی این 84 روز باقی مونده دلمو بهش خوش کنم :))

+ من از کجا

   پند از کجا

  باده بگردان ساقیا...

+ گلگی نمی کنم اتفاقا از همه چی هم راضیم

   ولی رسیدم به اون درجه ای که میخوام فقط تموم بشه!

+ خدا خودت کمک کن به خوبی و خوشی تموم بشه

+ بزرگش نمیکنم

  ینی اونقدر اهمیت نداره که بخوام بزرگش کنم

  ولی مهمه که خوب تموم بشه!

+ التماس دعا...

+ یاعلی!
منبع این نوشته : منبع